Yhteinen hyvinvoiva Satakunta

Satakunnassa ihmisten on hyvä asua, elää ja työskennellä. Rauman ja Porin eri toimijoiden kehitystyö sekä keskinäinen yhteistyö ovat tärkeä osa koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja menestystä. Kysyimme eri alojen päättäjiltä elinvoimaisuudesta, satakuntalaisuudesta sekä omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista.

1. Elinvoimaisuus ja hyvinvointi
Mitkä ovat Rauman / Porin hyvinvoinnin vahvuudet? Entä koko Satakunnan ja kaupunkien välisen yhteistyön? Mitkä asiat tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeitä alueen elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämisessä?

2. Raumalaisuus / porilaisuus ja satakuntalaisuus
Mistä asioista raumalaisuuden / porilaisuuden ydin rakentuu? Entä mistä koko Satakunta tunnetaan nyt ja tulevaisuudessa?

3. Oma hyvinvointi ja jaksaminen
Miten pidät huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista hektisen arjen keskellä? Miten levität hyvinvointia ympäristöösi?

Aino-Maija Luukkonen

Aino-Maija Luukkonen
Porin kaupunginjohtaja

1. Hyvinvoinnin vahvuuksia ovat hyvät ja monipuoliset, monikielisetkin koulutuspalvelut ja monialainen yritystoiminta. Kaupunkien välisessä yhteistyössä tärkeätä on yhteinen edunvalvonta, ja siinä maakuntaliitto on tärkeä kumppani. Tulevaisuudessa väestökysymykset tulevat olemaan keskiössä – etenkin koulutus- ja työperäinen maahanmuutto ovat sen kulmakiviä. Asettumispalveluissa kaupunkien on hyvä tehdä yhteistyötä, jotta tänne muuttavat kokevat itsensä tervetulleiksi.

Osaavan työvoiman saanti luo perustan menestyvälle yritystoiminnalle ja sitä kautta verorahoituksen riittävyydelle. Kuntalaisten hyvinvointia kehitetään kuntien ja Satakunnan hyvinvointialueen yhteistyöllä. Uusi hallintoraja ei saa muodostua henkiseksi rajaksi.

2. Porilaiset on jo toistuvasti todettu Suomen onnellisimmiksi. Tämä ei aina välity julkisesta keskustelusta, mutta terve kriittisyys ja joskus jopa itseironia kuvaavat porilaista kansanluonnetta. ’Kel onni on, se onnen kätkeköön’ lienee porilaisiinkin sopiva luonnehdinta. Satakunta on historiallinen maakunta, jonka merkitys Suomelle on aina ollut kokoaan merkittävämpi.

3. Työstä irtautuakseni neulon ja luen, katson dekkareita, urheilua ja erityisesti ruotsalaisia tv-ohjelmia. Fyysiseen hyvinvointiin auttavat omalla kohdallani kuntopiiri tai -sali, padel ja golf. Olen menossa toukokuussa kesäyön marssiin kävelemään 25 km. Ja vaikka pubivisassa liikkuvat vain aivosolut, on se kivaa ystävien tapaamista ja samalla omien tietojen testaamista. Antamalla aikaa myös ystäville levitän hyvinvointia ympäristööni.

Esko Poikela

Esko Poikela
Rauman kaupunginjohtaja

1. Rauman vahvuuden perusta löytyy monipuolisesta elinkeinorakenteesta ja hyvinvoivasta yrityskentästä. Hyvinvointia tukevat rikas kulttuuri, aktiivinen yhdistys- ja järjestötoiminta sekä tietysti loistavat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.

Satakunta, sen kaupungit ja kunnat tekevät yhdessä aktiivista yhteistyötä ja vahvaa edunvalvontaa. Tulevaisuutta rakennetaan vahvalla strategisella johtamisella ja tavoitteiden asettelulla. Koulutuspaikkojen monipuolisuus ja riittävyys, monipuoliset asuinympäristöt sekä nuoria ja nuoria aikuisia houkuttelevat työpaikat ovat avainasemassa.

2. Raumalaiset tuntevat vahvaa ylpeyttä omastaan. Raumalaisuuteen kuuluu päätöksentekokyky vaikeillakin hetkillä ja usko omaan vaikuttamisen mahdollisuuteen. Ydin on perinteissä, kulttuurin arvostamisessa ja tietenkin merellisyydessä sekä osallisuudessa.

Satakunta tunnetaan aktiivisesta elinkeinopolitiikastaan ja yrittäjämyönteisyydestään. Tulevaisuudessa nämä vahvistuvat, mutta rinnalle nousevat myös pehmeämmät arvot: Täällä elämä on laadukasta ja turvallista, arki sujuvaa ja maakunta näyttäytyy lapsiystävällisenä, tapahtumarikkaana ja elinvoimaisena.

3. Harrastan liikuntaa, valokuvaan ja lepään. Nautin ystävien ja läheisten seurasta, ja kesäaikoina vietän vapaa-aikani veneilyharrastukseni parissa. Hyvinvoinnin tae on se, että omilla lapsilla ja lapsenlapsilla asiat ovat kunnossa.

Toivon myönteisen elämänasenteeni ja luonteeseeni kuuluvan optimistisuuden tuottavan turvallisen, rennon ja vapautuneen työnteon kulttuurin. Uskon vastuuttamiseen ja valtuuttamiseen. Työhyvinvointi syntyy työn mielekkyydestä ja mahdollisuudesta oman työn omistamiseen.

Jukka Kunnas

Jukka Kunnas
Rauman Lukon toimitusjohtaja

1. Raumalla on vireä yrityselämä isoista teollisista toimijoista vahvaan pk-yrityskenttään. Kaupunki lepää usean vakaan pilarin päällä. Toinen kulmakivi on Rauma kaupunkina.

Lukolle on tärkeää, miten Ässät menestyy ja kehittyy. Vahvoihin perinteisiin ja tunteisiin pohjautuvaa ainutlaatuista kilpailuhenkisyyttä pitää vaalia.

Tarjoamme positiivisia elämyksiä ja kokemuksia. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, josta yhtenä esimerkkinä Kivikylän Areenan kehittäminen entistäkin elämyksellisemmäksi paikaksi. Tärkeimpiä asioita ovat menestyvä joukkue, selkeä pelaajapolku ja arjessa läsnä olevat esikuvat.

2. Raumalaisuuden ydin on yrittäjähenkisyys, yhteisöllisyys ja merellisyys. Täällä on myös kansainvälisyyttä, mikä juontaa juurensa pitkään merenkulun historiaan. Ihmiset ovat sosiaalisia ja positiivisia. Raumalla on oikeanlaista yhteisöllisyyttä, jonka näkee hyvin Lukon toiminnassa.

Ulkoapäin katsottuna Satakunnan tunnettuus on haaste, johon tulee kiinnittää huomiota. Rauman erinomaisuutta tulisi pyrkiä avaamaan myös valtakunnallisella tasolla. Haluan kantaa oman osani tämän kehittämisestä.

3. Olen oppinut, että aivo on lihas, ja se vaatii yhtä lailla huoltoa, lepoa ja treeniä kuin reisilihaskin. Harrastan fyysistä liikuntaa, mutta pidän myös palauttavia jaksoja. Yhteinen aika perheen kanssa auttaa työstä irtautumisessa. Olen mukana Lukon U11-joukkueen valmennuksessa.

Työssä panostan kommunikaatioon, läsnäoloon ja ratkaisuhakuisuuteen. Teemme intohimotyötä, joten on tärkeää muistuttaa organisaation jäseniä fyysisen harjoittelun ja palautumisen tärkeydestä. Vaikka elämä on jääkiekkoa, on se paljon muutakin.

Vesa Saine

Vesa Saine
Porin Pesäkarhujen hallituksen puheenjohtaja

1. Porista löytyy kaikki oleellinen lyhyiden välimatkojen päästä. Täällä on erinomaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja kattava kulttuuritarjonta. Kohtuulliset asuinkustannukset tukevat myös taloudellista hyvinvointia. Satakunnan vahvuuksia on monipuolinen teollinen-, energian- ja ruoantuotanto sekä monipuoliset satamapalvelut viennin tueksi.

Huippu-urheilu tarjoaa elämyksiä katsojille ja luo osaltaan hyvinvointia ympäristöönsä. Lasten ja nuorten liikuttamisessa on tärkeää, että kilpakumppaneita löytyy läheltä ja näin mahdollistaan lasten mielekäs harrastaminen sekä alueen seurojen kehittyminen ja elinvoimaisuus.

2. Porilaisuuden ydin on huumorilla höystetty rehellisyys, joka näkyy mm. siinä, miten menestyksestä ja voitoista jokainen ottaa osansa. Heikommalla hetkellä neuvoja ja palautetta annetaan, ja vaaditaan parempaa. Myös vahva itseironia kuuluu porilaisuuteen.

Satakunta tunnetaan tulevaisuudessa rohkeana eteenpäin katsovana kestävän kehityksen maakuntana, jonka yhteisenä veturina on Porin ja Rauman muodostama talous- ja työssäkäyntialue, jonka mahdollistaa ketterä ja nopealiikkuminen kaupunkien välillä. Satakunta tunnetaan vahvasta tapahtumatuotannosta, sekä tietenkin maakunnan urheilun lippulaivoista.

3. Omaa hyvinvointia ja jaksamista tukee säännöllinen liikkuminen ja työarjesta poikkeavat harrastukset mm. toiminta eri yhdistyksissä, sekä perheen kanssa yhdessä vietetty aika. Eniten levitän ympäristöön hyvinvointia mahdollistamalla seuratyön kautta edellytyksiä harrastustoiminnalle.

Minna Nore

Minna Nore
Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja

1. Pori elää ja hengittää vahvasti. Pori on monipuolinen ja kiinnostava tapahtuma-, kulttuuri-, teollisuus- ja yliopistokaupunki, kaupallinen keskittymä ja hyvän asumisen kaupunki.

Satakuntalaisten hyvinvointi rakentuu hyvästä arjesta ja kiinnostavista mahdollisuuksista tehdä työuraa. Porin ja Rauman välinen siirtymä on niin lyhyt, että olemme yhteistä liike-elämän aluetta, ja sukkulointi suuntaan ja toiseen sujuu helposti. Olemme sen verran isoja, että alueelta löytyy hienoja harrastus-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja, mutta sen verran pieniä, että elämä on helppoa ja vaivatonta. Laadukkaat terveyspalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

2. Raumalaisuus on rakkautta omaan kotikaupunkiin, porilaisuus asennetta ja ylpeyttä rosoisuudesta. Satakunta on noussut korona-ajan trendien myötä merkittäväksi matkailukohteeksi. Täällä ollaan myös vahvasti kiinni globaalissa bisneksessä. Vaikka meitä on Suomen väestöstä noin 4 %, vastaamme 8 % Suomen viennistä. Olemme siis kokoamme suurempi ja tarinamme rakentuu monista erilaisista asioista. Olemmekin hyvin muutoskykyisiä ja tulemme pärjäämään tulevaisuudessa.

3. Hybiridityön pyörteissä jumiin menivät niskat, hartiat ja selkä kaiken koneen vieressä kököttämisen myötä. Siinä kohtaa olohuoneeni valtasivat jooga- ja jumppapalvelut, jotka striimasin television näytölle. Parasta kuitenkin on se, kun nappaa kävelysauvat mukaan ja lähtee Katinkuruun tai Lähdepellolle lenkille. Ajatukset järjestyvät ja keho kiittää. Liikunnan ja mielen yhteys on vahva! Silloin jaksaa taas kohdata muutkin ihmiset ilolla ja energialla.

Riikka Piispa

Riikka Piispa
Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja

1. Rauman seudun ja koko Satakunnan hyvinvoinnin vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja työteliäisyys. Rauman ja Satakunnan kauppakamarien yhteistyö on moninaista ja hedelmällistä. Olemme kauppakamareina usein rinnakkain viestimässä elinkeinoelämän tarpeista ja potentiaalista ulospäin, samalla rakentaen siltaa maakunnan eri toimijoiden välille käytännön tekemisellä. Enemmän on enemmän!

Elinvoimaisuudessa ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä utelias avoimuus uudelle, kekseliäisyys ja usko tulevaisuuteen ovat mielestäni keskeisiä tekijöitä. Yksilötasolla uskon myös ihmisen fyysisen kunnon olevan erittäin vahvasti linkissä siihen, mitkä ovat kokonaisvaltaiset voimavarat hyvinvointiin.

2. Raumalaisuus rakentuu terveestä kotiseutuylpeydestä ja kiinteästä yhteydestä merellisyyteen ja luontoon. Täällä Satakunnassa on totuttu siihen, että porukkaa tulee ja menee tuoden ja vieden mukanaan tavaraa, osaamista ja uusia ideoita. Olemme ja tulemme olemaan osa maailmantaloutta ratkomalla esimerkiksi energiamurrokseen, ruokahuoltoon, logistiikkaan ja rakentamiseen liittyviä tulevaisuushaasteita. Täällä on myös upeita matkailun helmiä, joista toivottavasti tulee entistä tunnetumpia myös jatkossa.

3. Pidän jaksamisesta huolta pitämällä työpäivien pituuden järkevänä, viettämällä aikaa läheisten kanssa sekä harrastamalla liikuntaa ja metsänraivausta. Yksi motoistani on ”elämän tarkoitus on ikävän karkoitus”. Pyrin olemaan henkilö, joka luo iloa ja ”can do” -tunnelmaa ympäristööni niin töissä kuin vapaa-ajalla. Yhdessä vaikeistakin asioista selvitään.