Kaisa Koskinen: Uutta kohti pysyvin arvoin

Epävarmassa, kriisistä toiseen sukeltavassa maailmassa voisi tuntua lohdulliselta ajatukselta päästää irti ja antaa virran kuljettaa kuin lastua laineilla. Kun ei muutakaan voi. Virta saattaa tosin olla arvaamaton ja viedä kulkijansa vaarallisille uomille, kivikkoihinkin. Mutta aina on toivoa, että mutkan takaa avautuukin suvanto. Silloin voisi löytyä hetki aikaa hengähtää ja tarkkailla ympäristöään uusin silmin. Olenko siellä, missä haluan? Elänkö arvojeni mukaista elämää? Entä toteutuvatko edellä mainitut asiat työelämässäni?

Lääkärikeskus Minerva toteuttaa syksyllä pitkäaikaisen haaveensa avatessaan uuden toimipisteensä Kauppakeskus IsoKarhuun Poriin. Sen myötä pystymme olemaan laajemmin asiakkaidemme tukena ja paikallisena toimijana luomaan lisää hyvinvointia koko Satakuntaan. Puolitoista vuotta sitten Satakunnan yrittäjät valitsi Minervan Vuoden perheyhtiöksi. Palkinnon perusteluissa esiin nousi menestystekijöinä muun muassa osaava henkilökunta, henkilökohtainen palvelu, ahkera työ sekä ympäristöystävälliset toimintaperiaatteet. Haluaisin ajatella, että tavallamme tehdä töitä, kohdella työkavereita ja palvella asiakkaita olisi tilausta myös tulevaisuuden työntekijä- ja asiakasmarkkinoilla.

Isot ponnistukset eivät onnistuisi ilman motivoitunutta henkilökuntaa, joka tekee työtään täydellä sydämellään. Sanotaan, että kriisit joko yhdistävät tai erottavat, mutta meitä viime vuosien tapahtumat ovat tuoneet lähemmäs toisiamme. Yhtenäisyytemme on toiminut tärkeänä voimavarana ja auttanut meitä jaksamaan yli vaikeiden aikojen. Työ ja sen tuomat vaatimukset ovat myös muuttuneet. Meiltä tuleekin löytyä muutoksensietokykyä, joustoa ja ennakkoluulotonta suhtautumista uutta kohtaan, mutta epävarmuudesta voi löytää myös levollisuuden. Jos ei voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan eikä ennustaa sen kulkua, on lupa keskittyä perusasioihin.

Työssä jaksamisessa auttaa myös työn merkityksellisyys, eli kokemus siitä, että omalla työllä on arvoa ja vaikutusta ympäröivään maailmaan. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten ei tätä merkityksellisyyttä tarvinne etsiä, mutta itse työympäristöt voivat vaihdella merkittävästi.

Virta jatkaa kulkuaan, lastuja häviää ja uusia tulee tilalle. Samanlaisena ajattelen perheyhtiön ylisukupolvien mittaista tarinaa. Toiminta jatkuu, vain vetovastuu vaihtuu. Ja kun matkalla ei ole päätepistettä, ei kaiken tarvitse tapahtua tässä ja nyt, vaan voimme antaa asioille aikaa. Arvioida päätöstemme vaikutuksia vuosissa. Rakentaa uutta, kehittyä ja uudistua, vaalien kuitenkin samanaikaisesti niitä arvoja, jotka historian tuoman kokemuksen perusteella on todettu tärkeiksi. Menneisyydestä on hyvä ammentaa, sillä mitä ikinä kohtaammekaan tulevaisuudessa, on meillä siihen kerättynä eväitä yli kolmen vuosikymmenen edestä. Kunhan muistaa pysyä uskollisena itselleen ja arvoilleen voi pelotta heittäytyä laineille virran vietäväksi.

Kaisa Koskinen 
Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja