Työterveyspsykologi Pauliina tietää keinon, jolla ihmisen saa kukoistamaan työssään

Milloin mielen hyvinvoinnin suhteen on syytä huoleen ja mitä silloin kannattaa tehdä? Työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen Pauliina Ruusuvuori neuvoo. Lääkärikeskus Minervan tarjoama lyhytterapia vastaa kasvaneeseen tarpeeseen auttaa haastavissa elämäntilanteissa.

Teksti: Milla Majander / Satakunnan Kansa

”Esihenkilön kannattaa ottaa huoli työntekijästä puheeksi välittämisen kautta ja tarjota apua, mitä työnantaja voisi tehdä tilanteen ratkaisemiseksi”, työterveyspsykologi Pauliina Ruusuvuori sanoo. (Kuva: Vesa Saivo)

Pauliina Ruusuvuorella on inhimillisen hyviä uutisia.

”Mielen hyvinvoinnista huolehditaan työyhteisöissä yhä paremmin. Johtaminen on muuttunut välittävämmäksi ja ihmismieltä ymmärtäväksi. On päästy ihmisjohtajuuden suuntaan.”

Palataan myöhemmin oivallukseen, mikä suunnanmuutokseen on työterveyspsykologin mielestä johtanut. Kuvitellaan ensin tilanne työpaikalla. Työkaveri vaikuttaa surulliselta. Omakin ajatus harhailee, eikä työpanos ole huonosti nukutun yön jälkeen kaksinen.

”Jos työssä on paljon kuormitusta, se ei voi olla heijastumatta siihen, millainen ihminen on kotona. Ja toisinpäin. Jos henkilökohtaisessa elämässä on haasteita, se ei voi olla näkymättä työssä jaksamisessa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ihminen on kokonaisuus.”

Välillä töissäkin kiukuttaa ja väsyttää. Mieti silloin, mitä sinusta välittyy muille. Käyttäydytkö tunteenkin palossa niin, kuin haluaisit, että sinuakin kohtaan käyttäydyttäisiin. (Kuva: Vesa Saivo)

Kysy kollegalta ja itseltäsi, miten voit

Tilapäisiä alakulon hetkiä on kaikilla. Joskus vaivat pitkittyvät ja tarvitaan tukea. Milloin hälytyskellojen pitäisi soida?

”Jotkut huomaavat oman huonovointisuutensa helpommin kuin toiset. Apuun kannattaa hakeutua, jos huomaa pitkittynyttä alavireisyyttä ja jaksamattomuutta tai univaikeuksia on kestänyt useita viikkoja. Usein työkaveri tai esihenkilö huomaa muutoksen ensin ja saattaa kysyä, onko kaikki hyvin.”

Tyypillisesti työterveyteen hakeudutaan uupumisoireilun, masentuneisuuden, univaikeuksien tai jännittämisen takia.

”Työyhteisön vuorovaikutussuhteista johtuvia syitä työterveyteen hakeutumiselle ovat yhteistyöhankaluudet, kokemukset epäoikeudenmukaisesta tai epäasiallisesta kohtelusta tai jopa häirinnästä.”

Tiesitkö? Minerva tarjoaa työterveysasiakkaille myös työnohjausta sekä työhyvinvoinnin luentoja ja valmennuksia.

Työikäisten ADHD-epäilyksiä on enenevässä määrin. Niistä hakeudutaan tutkimuksiin työterveys-, yleislääkärille tai psykiatrille asti. Kynnys hakeutua työterveyteen mielenterveyssyistä on Ruusuvuoren mukaan onneksi madaltunut. (Kuva: Vesa Saivo)

Vuosittainen hyvinvointitsekki kalenteriin

Työyhteisöjen umpisolmujen avaus kannattaa aloittaa itsestä.

”Pohdi, mitä itse tuon mukanani työilmapiiriin. Käyttäydynkö niin, kuin haluaisin, että minuakin kohtaan käyttäydytään.”

Hyvinvointi työssä ja vapaalla on omalla vastuulla. Pauliinalla onkin hyvinvointivinkki jokaiselle.

”Pysähdy vuosittain keskustelemaan itsesi kanssa: Koenko voivani hyvin? Tarjoaako työ mielekkyyttä, toteutuuko työn ja vapaa-ajan välillä terveellinen tasapaino? Puuttuuko minulta jotain?”

Omia emotionaalisia tarpeita väheksytään helposti.

”Ihminen sietää yllättävän paljon ja suostuu huonoihin olosuhteisiin. Työntekijäkin voi ottaa puheeksi työyhteisön epäkohdat, se on vastuullista.”

Mutta ei aina helppoa. Jämäkkyyttä ja omaa itsetuntemusta voi kehittää itse ja tuettuna työnohjauksessa. Pahimmillaan tilanteet voivat työyhteistöissä kriisiytyä, jolloin ratkaisua haetaan työterveysneuvottelusta.

Tiesitkö? Minervassa tehdään muistin ja tarkkaavaisuuden tutkimuksia työikäisille.

Pauliina Ruusuvuori, Minerva
”Muistioireita voi tulla nuorille aikuisillekin. Syyksi ilmenee usein tietotyöstä johtuva aivoergonominen ylikuormitustila”, Pauliina Ruusuvuori tietää. (Kuva: Vesa Saivo)

Kiitos tekee ihmeitä

Palataan Ruusuvuoren näkemykseen ihmisjohtajuudesta. Mitä esihenkilötyössä on oivallettu?

”Jos kiinnitytään vain tulokseen ja unohdetaan ihminen, keskitytään väärään asiaan. Tuloksen tekevät ihmiset ja heistä pitää huolehtia. Hyvinvoiva työntekijä antaa itsestään parhaansa. Tulos tulee huolehtimisen sivutuotteena.”

Esihenkilön tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi.

”Saada ihmiset kukoistamaan ja täyteen mittaan oikeanlaisella välittämisellä. Sen jälkeen ihminen toimii itseohjautuvasti.”

Yhden kukoistukseen johtavan neuvon voi itse kukin ottaa käyttöön heti. Se toimii takuuvarmasti ihmissuhteissa niin työpaikoilla kuin vapaa-ajalla.

”’Kiitos, kun autoit mua. Kehun ei tarvitse olla tämän kummempaa. Se on pieni ele, jolla on suuri merkitys.”

 

Lyhytterapia Minervassa

  • Käypä hoito -suositusten mukaista psyykkisen terveyden hoitoa

  • Kohdennettuihin mielen pulmiin, kuten lievä masennus tai elämän kriisitilanteet

  • Tavoitteena työkyvyn ylläpito, tuki ja palauttaminen

  • 10–20 terapiakertaa tarpeen mukaan

Minervan tarjoaman lyhytterapian tarkoitus on saada ihminen nopeasti työkuntoon. Lyhytterapia voi olla osana yrityksen työterveyspalveluita. Kaikki psykologipalvelut ovat saatavilla Minervassa myös yksityisasiakkaille. (Kuva: Vesa Saivo)

3 vinkkiä johtajalle – Näin huolehdit mielen hyvinvoinnista

1. Kohtele työntekijöitä kaikissa tilanteissa yhtä hyvin, kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan.

2. Ole inhimillinen, silloinkin kun se tuntuu vaikealta.

3. Luota omaan intuitioon. Jos on olo, että kaikki ei ole hyvin, se yleensä tarkoittaa, että kaikki ei ole hyvin.