Työhyvinvointivalmennus terveyden ja työkyvyn edistämiseksi

Yksi tärkeimmistä työterveyshuollon tavoitteista on edistää työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia sekä ylläpitää työkykyä. Tavoite on punaisena lankana Minervan työterveyshuollon ja Hyvinvoinnin Walimon yhdessä kehittämille valmennuspaketeille. Niitä on tällä hetkellä tarjolla viisi: Irti tupakasta, Esihenkilötyön tuki, Painonhallinta, Palautumisen perjantai sekä Takaisin toimistolle. Paketit on suunniteltu moniammatillisesti.

- Olemme työterveyshuollon kohtaamisissa todenneet tarpeen tämän kaltaisille toimille työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Nämä valmennuspaketit on suunniteltu niin, että työterveyshuolto kantaa suurimman vastuun niiden toteuttamisesta ja oma työterveyshoitaja toimii koordinoijana, kiteyttää vastaava työterveyslääkäri Marja Koskimäki.

Ensimmäinen valmennuspaketti, Irti tupakasta, tehtiin jo ennen muiden suunnittelua. Tarve sille ja sittemmin muillekin on tullut asiakkailta ja Minervan työterveyshuollon ammattihenkilöiltä.

- Hyvinvointipakettien valikoitumiseen on vaikuttanut näkemyksemme tarpeista, joita olemme yrityksissä ja heidän henkilökunnassaan havainneet. Lisäksi toteutimme syksyllä 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka kautta saimme toiveita erityyppisille työhyvinvointipalveluille. Meillä on työterveyshuollossa laaja asiantuntijuus sekä tietämys yrityksistä ja yritysten työntekijöiden terveydentilasta, mikä auttaa suuntaamaan työhyvinvointipalvelut kohdennetusti. Walimo on auttamassa toteutuksessa motivaatiopuolella, vastaava työterveyshoitaja Liisa Tolsa kertoo.

- Tuomme paketteihin liikunnan, palautumisen ja oikeanlaisen syömisen myötä hyvinvointia ja ennaltaehkäisyä, jatkaa hyvinvointivalmentaja Jenni Rainio Walimolta.

Paketit räätälöidään tarpeiden mukaan

Liisa Tolsan mukaan yhteistyö työpaikkojen kanssa on äärimmäisen tärkeää mietittäessä henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Hyvinvointipaketteja onkin mahdollisuus räätälöidä kunkin yrityksen tarpeen ja tilanteen mukaan.

Palautumisen perjantai -paketti on herättänyt jo etukäteen kiinnostusta. Nimensä mukaisesti siinä pureudutaan uupumisen ja stressin ehkäisyyn sekä palautumista tukeviin toimiin.

-Valitettavasti työuupumus on yleistynyt ongelma ja lähes neljännes Suomen työvoimasta kokee uupumusta. Työstressiä ja uupumista voi onneksi ennaltaehkäistä ja hoitaa eri tavoin, mikä voi vaikuttaa positiivisesti työssä suoriutumiseen, terveyteen ja elämänlaatuun, työterveyspsykologi Johanna Vänskä kertoo.

- Painonhallintapaketissa haluamme korostaa motivointia ja antaa käytännön vinkkejä normaaliin arkeen. Ohjaaminen on ihmisläheistä ja pienetkin asiat merkitsevät. Jo nukkumalla hyvin ja tekemällä jotain mieluista parantaa merkittävästi hyvinvointiaan, kuvailee Rainio.

Etätyöt ja paluu toimistolle näkyy niin työntekijöissä kuin esihenkilöissä

Viimeisen kahden vuoden aikana monessa organisaatiossa on siirrytty joko kokonaan kotiin tai hybridimalliin, jossa töitä tehdään sekä toimistolla että etäyhteyksin. Kotiin jääminen haastaa työntekijää monella eri tavalla, mihin tarjotaan apua Paluu toimistolle -valmennuspaketissa.

- Hybridityö haastaa työntekijän oman työn johtamista, toimivan työyhteisön muodostumista, mielen hyvinvointia ja esihenkilötyötä. Käsittelen näitä asioita osaltani Takaisin toimistolle -luennolla, kertoo Vänskä.

- Myös ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat muuttuneet, kun on jääty kotiin. Monelle on tosi iso kynnys taas lähteä liikkumaan esimerkiksi ryhmäliikuntatunneille, lisää Rainio.

- Etätyönteko näkyy myös ihmisten fysiikassa, kun ergonomia on usein etätyöpisteessä merkittävästi huonompi kuin toimistolla. Esimerkiksi ryhmäliikkujien jääminen kotiin ja huono ergonomia näkyvät liikkuvuusominaisuuksien heikentymisenä ja tulevat esiin usein mm. toispuolisina kireyksinä. Tuntuu, että keittiön pöydän ääressä etätyötään tekevät ajattelevat, että heidän ei tarvitse nousta koko päivänä, kunhan kädet ylettyvät kahvinkeittimelle ja jääkaapille. Hyvästä ergonomiasta ja säännöllisestä työn tauottamisesta pitää huolehtia myös etätöitä tehdessä, huomauttaa työfysioterapeutti Ilkka Kukkonen.

Muutokset, työkuormitus ja poikkeukselliset tilanteet ovat olleet lähtökohtana Esihenkilötyön tuki -paketille. Jaksava esihenkilö on työyhteisön kantava voima ja tarvitsee myös työhyvinvointiinsa tukea. Toivetta paketin kehittämiseen on tullut myös asiakkailta.

- Esihenkilöt ovat olleet kovilla varsinkin viimeisen kahden vuoden aikana, koska heidän on pitänyt pystyä isoihin muutoksiin johtaessaan etä- ja lähityötä. Paketti sisältää laadukkaita luentoja esihenkilöiden jaksamiseen ja omaan työhyvinvointiin, kuvailee Tolsa.

Kaikki valmennuspaketit sisältävät kukin muutamia luentokertoja aihepiirin sisältä ja ne voidaan toteuttaa tarpeen tullen myös etäyhteyksin. Luentojen lisäksi osa niistä sisältää myös tapaamisia erilaisten harjoitteiden merkeissä.