Oras Group & Minerva: Ennaltaehkäisevää yhdessä tekemistä

Euroopan johtaviin vesikalustetoimittajiin kuuluva hana- ja suihkutuotteiden valmistaja Oras Group työllistää Suomessa yhteensä noin 500 henkilöä. He kaikki kuuluvat Lääkärikeskus Minervan toteuttaman työterveyshuollon piiriin.

– Minerva on yksi avainkumppaneistamme. He toteuttavat meille kattavan, tarpeidemme mukaan skaalautuvan työterveyshuollon, sekä sairaanhoidon ja mielen hyvinvoinnin palvelut, Oras Groupin HR Specialist Piia Rapeli kertoo.

– Työterveyspalvelut tukevat työssäjaksamista sekä ennaltaehkäisevästi että hoitotyön kautta. Omassa roolissani Minerva on aktiivinen kumppani, jonka korkeaan ammattitaitoon pystyn luottamaan.

Toimiva työterveyshuolto on tärkeä osa vastuullisen toimijan arvomaailmaa. Oras Groupilla työtehtävät ovat hyvin erityyppisiä. Osaajien hyvinvointi takaa myös korkean laadun, joten terveys ja toimintakyky ovat tärkeässä roolissa.

– Minervan fysioterapeutit ovat varhaisessa vaiheessa mukana suunnittelemassa uusien työpisteiden ergonomiaa. He kiertävät aktiivisesti tuotannon työpisteitä, ja osallistamme henkilöstöämme kehittääksemme henkistä ja fyysistä toimintakykyä.

Yksilölähtöistä välittämistä

Hyvä työterveyshuolto on asia, jota arvostetaan. Se nousee esiin rekrytoinneissa yhtenä tärkeänä etuna.

– Sillä on iso arvo, että Minerva on lähellä. Työterveyden vastaanotolla jokainen kohdataan yksilöllisesti ja kaikille annetaan se aika, jonka yksilö tarvitsee, Rapeli sanoo.

Terveys ei koostu ainoastaan fyysisestä hyvinvoinnista, sillä mieli ohjaa kaikkea toimintaa. Oras Group onkin ottanut osaksi työterveyshuoltoa Minervan työterveyspsykologin ja sosiaalialan asiantuntijapalvelut. Tämä tukee varhaisen välittämisen mallia.

– Toimimme yksilölähtöisesti ja pysymme ajan hermolla. Sairauspoissaolotilastoissa mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot eivät ole kovin suuria, mutta haluamme kuitenkin varmistaa myös psyykkisen hyvinvoinnin. Mielenterveystukipaketti on yksi iso osa työhyvinvointiohjelmaamme.

– Toimintasuunnitelmaamme sisältyvä mielenterveyden tukipaketti tarjoaa tukea akuuttiin tarpeeseen, mutta myös lyhytterapia-palveluja, joihin ohjaudutaan työterveyspsykologin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti. Mahdollistamme henkilöstöllemme avun ajoissa, mielellään jo ennakkoon.