Työterveys

Nopeaa reagointia uuden asian edessä – RMC:n ja Minervan yhteistyö lujittui entisestään

Koronaviruspandemia iski Rauman telakka-alueella toimivaan Rauma Marine Constructionsiin laajalti kuluvan vuoden helmikuussa. Oireettomien henkilöiden aiheuttamat tartunnat pääsivät yllättämään, mutta oikeanlaisten toimenpiteiden ja yhdessä Minervan kanssa toteutettujen satunnaistestausten avulla on päästy jatkamaan alueelliselle elinvoimaisuudelle erittäin tärkeää laivanrakennustoimintaa.

Rauma Marine Constructionsilla aloitettiin tarkat koronan torjuntatoimet vuoden 2020 maaliskuun alkupuolella, siis noin reilu vuosi sitten. Tuolloin virus oli kasvanut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja Raumallakin havaittiin ensimmäinen koronatartunta. Lääkärikeskus Minerva huolehtii kokonaisvastuullisena toimijana RMC:n työterveyshuollosta, joten poikkeukselliseen tilanteeseen reagoitiin nopeasti.

– Ehdoton edellytyksemme on ollut alusta alkaen, ettei oireellisia ihmisiä päästetä telakan alueelle, vaan virukseen liittyviä oireita potevat henkilöt ohjataan lähiesimiehen toimesta työterveyshuoltoon. Käytimme jo viime keväänä ja syksynä jonkin verran Minervan näytteenottolinjaa tiettyihin välttämättömiin testauksiin, RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistio taustoittaa.

– Suurin osa testauksista osoittautui muuksi kuin koronaksi, mutta joukosta löytyi muutamia positiivisen näytteen antaneita, jonka myötä positiivisen näytteen antaneet sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä eristettiin ja altistuneet asetettiin karanteeniin. Meillä oli käytössä THL:n määräyksiin perustuvat ohjeistukset, jotka toimivat hyvin aina kuluvan vuoden helmikuulle.

Tuolloin havaittiin, että telakka-alueelle oli päässyt iso joukko positiivisen tartunnan saaneita henkilöitä. Syynä tähän olivat ennen kaikkea oireettomat koronapositiiviset henkilöt, jotka kantoivat ja tartuttivat virusta tietämättä siitä itse mitään.

– Oireettomuus yllätti meidät täysin. Tämän jälkeen suoritimme Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa massatestauksen noin 200 oman henkilöstön työntekijälle ja noin 1000 alihankintaverkoston kautta alueella työskentelevälle. Testauksissa ilmeni reilut 250 positiivista näytettä ja heidät määrättiin eristyksiin sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta. Kaikki loput sairaanhoitopiiri luokitteli altistuneiksi, joten aloitimme 14 vuorokauden karanteenin, Suistio kertoo.

– 13. karanteenipäivänä kaikilta otettiin uudet näytteet, jolloin ilmeni vielä noin 100 uutta tartuntaa. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki noin 360 positiivisen näytteen antaneista olivat oireettomia. Sairaalahoitoon ei joutunut kukaan, joten siinä mielessä olimme onnekkaita.

Satunnaistestaukset turvaavat toiminnan jatkuvuuden

Tartuntatauteihin liittyviä toimia ja jäljitystyötä johtaa viranomaistaholta Satakunnan sairaanhoitopiiri, jonka kanssa RMC on tehnyt tiivistä yhteistyötä. Kun massatestaukset ja altistuneiden karanteenit oli saatu päätökseen, ja varmistuttu siitä, että toimintaa voidaan jatkaa, käynnistettiin telakalla satunnaiset testaukset yhteistyössä Minervan kanssa.

– Testaamme viikottain noin 120 ihmistä satunnaisotannalla. Minervan henkilöstö tekee testit sekä käsittelee ja analysoi tulokset nopeasti. Testauksen piirissä on noin 700 negatiivisen tuloksen saanutta henkilöä ja huhtikuun loppuun mennessä on tehty jo noin 600 satunnaistestiä. Kun huomioidaan, ettei positiivisen näytteen antaneita tarvitse testata kuuteen seuraavaan kuukauteen, ovat testausmäärämme varsin kattavat, Suistio painottaa.

– Viranomaisen näkökulmasta koronan torjuntaan liittyvä ehkäisytyö ja koordinointi on tärkeä hoitaa nimenomaan työterveyshuollosta vastuussa olevan instanssin suunnalta. Näin turvataan ennaltaehkäisevien toimien, ohjeistusten, sekä toimenpiteiden, kuten karanteenien ja eristämisten asianmukaisuus ja kattavuus.

Suistio kiittelee Minervan aktiivisuutta ja reagointinopeutta asioiden hoitamisessa. Kokenut paikallinen terveydenhuollon toimija tuntee RMC:n toiminnan ja alueen jo entuudestaan.

– Sairaanhoitopiiri kohdentaa toimien valvontaa työterveyshuollolle ja edellyttää heiltä tiettyä johdonmukaista toimintaa. Minerva täyttää nämä arvot kirkkaasti. Torjumme koronaa Minervan ja viranomaistahojen saumattomana yhteistyönä, ja keskinäinen toimintamme on sujunut alusta lähtien hyvässä yhteisymmäryksessä ja -hengessä.

Satunnaistestauksissa aloitetaan lähiaikoina toinen testauskierros. Operatiivisesti RMC:llä ollaan saavutettu poikkeusolot huomioiden paras mahdollinen toiminnan taso.

– Testausten avulla olemme nyt pystyneet pitämään telakka-alueen koronavapaana, ja tässä Minervan rooli on ollut merkittävä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa operointi on lujittanut keskinäistä tekemistämme entisestään. Yhteistyömme on ollut niin sanotussa stressitestissä ja selvinnyt siitä erinomaisesti. Olemme kiitollisia, että saamme nyt nauttia myös koronan suhteen turvallisesta työympäristöstä ja jatkuvuus telakalla on turvattu, Suistio sanoo.