Kaisa Koskinen: Muutoksen tuulet

"Viime vuosi jäi Lääkärikeskus Minervan historiassa suurten muutosten vuodeksi. Tammikuussa kerroimme avaavamme uuden toimipisteen Poriin ja lokakuussa pääsimme viettämään lähes tuhannen neliön kokoisen Minerva IsoKarhun avajaisia. Samalla saimme suuren määrän uusia työkavereita, jotka ovat olleet avainroolissa uuden lääkärikeskuksemme jalkautumisessa Poriin. Suuri kiitos teille hyvät asiakkaamme, jotka olette asioineet uudessa toimipisteessämme. Olemme olemassa teitä varten.

Yksi ilonaiheemme on myös ollut uusien lääkäreiden saaminen osaksi Minervan asiantuntijajoukkoa. Pyrimme jatkossakin olemaan niin hoitohenkilökunnalle kuin lääkäreillekin hyvä paikka työskennellä. Kolmen toimipisteen myötä palveluverkostomme kattaa entistä paremmin Satakuntaa.

Alkuvuodesta koko yksityistä terveydenhuoltoalaa ravisteltiin, kun sairasvakuutuslain muutoksen myötä yksityisen terveydenhuollon tutkimusten ja hoitojen korvaukset loppuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Näin ollen yksityisasiakkaamme eivät ole enää saaneet Kela-korvauksia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, eikä lääkäreiden määräämistä muista tutkimuksista tai hoitotoimenpiteistä. Työterveyshuollon korvauksia muutos ei koskenut.

Olemme myös hakeutuneet Porissa palvelusetelituottajaksi ja tätä kautta aloittaneet yhteistyön Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Toivomme tämän yhteistyön syvenevän ja että yksityiset palveluntuottajat huomioidaan hyvinvointialueen rahoituksen kohdentamisessa.

Selvää on, että epävarmuustekijöistä emme ole pääsemässä eroon, mutta kohtaamme tulevaisuuden haasteet mielenkiinnolla. Ja toisaalta meidän on edelleen mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi tämä tulevaisuutemme muodostuu."

Kaisa Koskinen
Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja