Mielen palaset paikoilleen

Kehon toimintaa ohjaava ihmismieli on aina yksilöllinen. Toinen kestää toista enemmän.

Hakeudumme asiantuntijan vastaanotolle tuntiessamme fyysistä kipua, joten miksi emme hakeutuisi avun pariin myös silloin kun mieli uupuu? Kynnys on madaltunut, kun tietoisuus on kasvanut ja apu tullut entistä helpommin saataville.

– Henkinen kuormittuneisuus ei tarkoita mielenterveydellistä häiriötä. Toistuvan ja pitkittyneen stressin helpottamiseksi kannattaa hakea ulkopuolista keskusteluapua. Omia fyysisiä tai psyykkisiä vaivoja on vaikea hoitaa itse, Minervan työterveyspsykologi Pauliina Ruusuvuori sanoo.

Hektiseksi muuttunut maailma luo omat haasteensa. Jatkuva muutos ja tulospaineiden luoma tavoitteellisuus saattavat muodostaa taakan, jonka paino heijastuu omaan käytökseen ja ihmissuhteisiin.

– Kohtuullinen, hallittava stressi on osa elämää, sillä se auttaa meitä toimimaan. Ilman kunnollista palautumista aivot kuitenkin väsyvät kovassa rasituksessa. Pitkittyessään tämä saattaa aiheuttaa iästä riippumatta uni-, muisti- ja keskittymisvaikeuksia.

Kaikki tunteet sallittuja

Työn ja vapaa-ajan välille on hyvä vetää selkeä raja. Vapaa-aika ei saisi olla suorittamista, eikä aivotyötä kannata herättää illalla sähköposteja lukemalla.

– Keskitytään niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Näin koetaan myös onnistumisen tunteita. Monet asiat tapahtuvat meistä huolimatta, joten niihin ei kannata kohdentaa energiaa, Ruusuvuori muistuttaa.

Uupumisen oireita ovat jatkuvan väsymyksen lisäksi esimerkiksi kyynistyminen ja välinpitämättömyys työtään ja itseään kohtaan. Myös ammatillinen itsetunto saattaa heikentyä. Työpaikoilla arvostuksen tunnetta luodaan esimerkiksi tasa-arvoisuudella ja avoimen palautteen kulttuurilla.

Tarvittaessa työterveyshuollon lääkäri, hoitaja tai fysioterapeutti ohjaa Ruusuvuoren vastaanotolle. Pulmat ratkeavat aina yksilöllisesti, joskus yhdellä käyntikerralla.

– Vastaanotolle saa tulla juuri sellaisena kuin on. Täällä ei tarvitse suorittaa tai antaa valmiita vastauksia. Minun tehtäväni on kysyä kysymyksiä. Kaikki tunteet itkusta lähtien on sallittuja, kyyneleet ovat sielun pesuvettä.

APUA CHATISTÄ

Minervalla on tarjolla uusi työterveyspsykologin chat-palvelu osana eMinervaa. Asiakasyrityksillä on nyt mahdollista ottaa tämä matalan kynnyksen palvelu osaksi työterveyshuoltoa.

MIELEN TYÖKALUT

Minerva tarjoaa työterveysasiakkaille lyhytterapia-palvelua, luentoja, valmennuksia ja sovitteluita sekä yksilö- ja ryhmämuotoisia työnohjauksia.