Työterveys

Henkilökohtainen palvelu, tiivis yhteistyö ja nopea reagointi – avaintekijät työterveyshuoltokumppanuudessa

Yksilöllisesti toimialaan, toimintaan ja yrityksen kokoon kohdennetut palvelukokonaisuudet ovat oleellinen osa onnistunutta työterveyshuoltoa. Ammattitaitoiset osaajat ovat yrityksen tärkein voimavara, ja heidän hyvinvointinsa ratkaisee usein myös yrityksen onnistumisen.

Lääkärikeskus Minervalla on vuosikymmenien kokemus työterveyspalveluiden toteuttajana. Laadukas kotimainen ja paikallinen asiantuntija tarjoaa kumppaneilleen läsnäolevaa ja aidosti välittävää monipuolista työterveys- ja työhyvinvointipalvelua.

– Olemme ketterä toimija, ja sitoudumme vahvasti kumppaneihimme ja yhdessä luotuihin toimintamalleihin. Työterveyshuollon ammattilaisemme ovat kokeneita asiantuntijoita, ja olemme työskennelleet pitkään yhdessä toistemme kanssa tiiminä, joka on ehdottomasti työterveysasiakkaidemme etu, Minervan vastaava työterveyshoitaja Liisa Tolsa kertoo.

– Meillä ihminen hoidetaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden tarkoin henkilön fyysinen ja psykososiaalinen puoli niin työn kuormittavuuden kuin työympäristönkin osalta. Ennakoivassa työterveyshuollossa on erityisen tärkeää, että kykenemme tunnistamaan työkykyriskissä olevat henkilöt ja tarttumaan asioihin varhaisessa vaiheessa.

Yksityinen lääkärikeskus toimii Raumalla ja Eurassa, ja tekee lisäksi laajalti myös valtakunnallista koordinointityötä.

– Asiakkaidemme toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea ja vahvan tukiverkostomme avulla pystymme tuottamaan heille vastaavat palvelut yhdenvertaisina. Tällöin toteutamme työterveyspalvelut kumppanimme toivoman palvelutuottajan kanssa.

Asiakkaat koostuvat suurista, yli 500 henkilöä työllistävistä toimijoista PK-yrityksiin sekä yksityis- ja maatalousyrittäjiin. Palveluihin kuuluvat lain velvoittamat ennaltaehkäisevät ja työkykyä tukevat toiminnot, yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito sekä työhyvinvointipalvelut. Minervasta löytyy saman katon alta myös kattavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä erikoislääkäripalvelut.

– Kun ennaltaehkäisevän työn mukana on tehokas toimiva sairaanhoito, pääsevät työntekijät nopeasti hoitoon ja asiat hoituvat ripeästi. Näin saamme myös kokonaiskäsityksen yrityksen henkilökunnan sairauspoissaoloista ja niiden syistä.

Henkilökohtaista palvelua

Digitaaliset palvelumuodot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana isoin harppauksin. Tätä nykyä asioita pystytään hoitamaan laajalti myös sähköisten palveluiden, kuten esimerkiksi videokeskustelujen välityksellä.

– Yritysasiakkaillemme on tarjolla e-Minerva-palvelu, joka mahdollistaa erilaiset keskustelut, kyselyt, terveystarkastukset ja videovastaanotot ja -palaverit. Lisäksi työterveyden esimies- ja HR-viestintä onnistuvat meidän kanssamme eMinervan suojatussa verkossa, Tolsa sanoo.

Yksi tärkeä osa onnistuneen palvelukokonaisuuden muodostamista on yksilöllisyys. Minervassa jokainen yritys saa juuri heidän tarpeitaan parhaiten palvelevat ratkaisut.

– Aidossa ja tiiviissä kumppanuudessa korostuu avoin keskusteluyhteys ja läpinäkyvä toiminta. Teemme suunnitelmat yhteistyössä, laadimme tavoitteet ja toimintamallit sekä asetamme konkreettiset mittarit, joilla arvioimme tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tällöin on tärkeää tuntea kumppanin toimiala ja -ympäristö. Minervan asiantuntijatiimi rakennetaan aina sen mukaan, ketkä tuntevat kyseisen toimialan kaikkein parhaiten. Tämän jälkeen he integroituvat yritykseen ja ovat omalta osaltaan tärkeä palanen yrityksen työkykyjohtamisen strategiaa.

– Me emme ole vain lain vaatimien toimintojen toteuttaja, vaan pyrimme kestävään kumppanuuteen ja jatkuvaan, tiiviiseen yhteistyöhön. Vahvuuksiamme ovat tavoitettavuus, saavutettavuus ja henkilökohtainen palvelu. Haluamme antaa työterveyshuollolle kasvot. Työterveyshoitajillamme on kaikilla omat suorat puhelinnumeronsa, joihin kaikki yrityksen edustajat ja työntekijät voivat olla suoraan yhteydessä.

– Kynnys ottaa yhteyttä on molemmin puolin hyvin matala. Pitkän ja läheisen yhteistyön ja henkilökohtaisen palvelun kautta tapaamiset ovat usein odotettuja. Tunnemme yrityksen omistajat, johdon ja työntekijät, ja heistä haluaa pitää huolta. Sitä on työterveyshuollon hyvä kumppanuus.

Koronataistelun eturintamassa Raumalla

Viimeinen vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronan vaikutukset heijastuivat eri tavoin käytännössä kaikkien alojen toimijoihin. Luonnollisesti myös työterveyshuollossa tämä on ollut iso osa viimeisen vuoden toimintoja.

– Kun vuosi sitten tammikuussa Suomessa löydettiin ensimmäinen koronatapaus, reagoimme asiaan erittäin nopeasti. Laitoimme koronaohjeistuksen kumppaniyrityksiimme heti helmikuun alussa, eli jo huomattavasti aiemmin kuin asiasta oltiin uutisoitu valtakunnallisesti laajemmin, Tolsa muistelee.

– Perustimme myös ensimmäisenä yksityisenä toimijana Raumalla infektiovastaanoton ja ryhdyimme tekemään koronatestejä. Lisäksi aloimme julkaista ajankohtaista koronainformaatiota yrityksiin, josta olemme saaneet kiitosta. Koronarokotuksien antamisen aloitamme työterveyshuollossa heti ensimmäisten joukossa, kun se on mahdollista yksityissektorilla.

Kaikki hyviä esimerkkejä siitä, miten Minerva haluaa ja kykenee reagoimaan asioihin nopealla aikataululla.

– Vaikka viimeinen vuosi on ollut poikkeuksellinen, olemme tehneet koko ajan myös normaalia perustyöterveyshuollon toimintaa, eli työpaikkaselvityksiä, riskien arviointeja, terveystarkastuksia, yksilön ja ryhmien ohjauksia niin työkyky- kuin työhyvinvointiasioissa, erilaisia yhteistyöpalavereja sekä sairaanhoitoa. Viimeisen vuoden aikana on nähty, että tätä työtä voidaan tehdä laadukkaasti tietyissä asioissa myös etäyhteyksien avulla, Tolsa kertoo.

– On ollut hienoa huomata, että yritykset arvostavat tavoitettavuuttamme silloin, kun heillä on suurin hätä. Yhteydenotot niin puhelimitse kuin sähköisesti ovat lisääntyneet merkittävästi. Osittain se saattaa johtua siitä, että kumppaniemme henkilöstön on ollut helppo olla yhteydessä työterveyshoitajaan, joka tuntee heidät ja yrityksen toiminnan.