Ensiapukurssit

Ensiaputaitoja voi tarvita arkipäivän elämässä kotona, työpaikalla, vapaa-aikana tai liikenteessä. Ensiaputaitoja tarvitaan pienissä tapaturmissa, onnettomuustilanteissa toimimisessa tai sairauksien varhaiden oireiden tunnistamisessa.

Ensiapukurssilta saa valmiuden ensiavun perustaitoihin.

Työpaikoilla on oltava riskeihin ja työntekijämäärään mitoitetut ensiapuvälineet, ensiapukoulutettuja työntekijöitä ja toimintaohjeet vaaratilanteita varten.

Lääkärikeskus Minerva Oy:n työterveyshuolto järjestää ensiapukursseja yrityksille ja yksityishenkilöille. Kurssit pohjautuvat Käypähoitosuositukseen sekä Suomen Elvytysneuvoston ja STM:n antamaan ohjeistukseen. Yrityksille voimme räätälöidä oman kurssin, jossa huomioidaan työpaikan ensiapuvalmiuden erityispiirteet.

Voit tiedustella ensiapukursseista työterveyshoitajaltasi.