Ravitsemusterapeutti Heidi Hirsimäki, työfysioterapeutti Ilkka Kukkonen, työterveyslääkäri Marja Koskimäki ja työterveyshoitaja Liisa Tolsa suunnittelevat yrityksille tarjottavia moniammatillisia palvelupolkuja.
Ravitsemusterapeutti Heidi Hirsimäki (vas.), työfysioterapeutti Ilkka Kukkonen, työterveyslääkäri Marja Koskimäki ja työterveyshoitaja Liisa Tolsa.

Ravitsemusterapeutti Heidi Hirsimäki täydentää Minervan osaavaa joukkoa helmikuusta 2021 alkaen. Hän tulee palvelemaan sekä yksityisasiakkaita että toimimaan osana työterveyshuollon tiimiä.

Hirsimäellä on kokemusta potilastyöstä erikoissairaanhoidosta, jossa potilaat ovat usein monisairaita. Hän uskookin, että Minervassa osaamistaan pääsee hyödyntämään enemmän myös ennaltaehkäisyssä. 

– Ravinnon määrällä, laadulla ja ruokarytmillä on suuri vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Haluan omalla osaamisellani ohjeistaa työterveyshuollon asiakkaita työkykyä tukevaan ravitsemukseen. Ruokavalio vaikuttaa merkittävästi niin vireystilaan, aivojen toimintaan kuin yleiseen jaksamiseenkin, ravitsemusterapeutiksi vuonna 2018 valmistunut Hirsimäki kertoo.

Ennaltaehkäisevän työn lisäksi työterveyshuollossa pääsee auttamaan paljon potilaita, jotka tarvitsevat ravitsemusopastusta esimerkiksi diabeteksen, keliakian, korkean kolesterolin, toiminnallisten vatsavaivojen tai ylipainon takia. Lihavuus on yhä useamman henkilön ongelma, samoin tulehduksellisia suolistosairauksia esiintyy väestössä lisääntyvästi. Tällaisten sairauksien hoidossa ruokavaliolla on erityisen suuri merkitys.

– Kun potilas saa lähetteen vastaanotolleni, aloitetaan käynti kartoittamalla potilaan ruokailutottumukset. Pyrin aina ottamaan huomioon myös muun muassa unen, liikunnan ja ihmissuhteiden vaikutukset syömiskäyttäytymiseen. Kartoituksen jälkeen potilasta opastetaan ja hänelle asetetaan tavoitteet, joita seurataan.

Tervetullut lisä työterveyshuoltoon

Minervan työterveyshuollon tiimi koostuu työterveyshoitajista, -lääkäreistä, -psykologista, työterveyshuollon sihteeristä ja työfysioterapeuteista. He ovat työskennelleet pitkään yhdessä ja tuntevat hyvin toistensa vahvuudet ja erityisosaamiset, mikä mahdollistaa joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun työterveyshuollon asiakkaille.

Nyt tiimi saa lisävahvistusta ravitsemusterapeutista.

– Olemme hyvin iloisia saadessamme työterveyshuollon joukkueeseemme yhden tärkeän asiantuntijan lisää, työterveyshuollon erikoislääkäri Marja Koskimäki sanoo.

Ravitsemusterapeutin asiantunteva ja kohdennettu terveystarkastus yhdistettynä perusteelliseen ravitsemusarvioon ja -ohjaukseen on tärkeä osa työterveyshuollon palveluita. Potilaita tullaan ohjaamaan ravitsemusterapiaan sekä työterveyslääkärin että -hoitajan lähetteellä.

Heidin panosta tullaan työterveyshuollossa tarvitsemaan myös työkykyä ja elämäntapamuutoksia tukevissa ryhmäohjauksissa. Erityisen haasteen muodostavat esimerkiksi vuorotyöntekijät, joiden epäsäännölliset työajat aiheuttavat usein suolistovaivoja tai kuljetusalan ammattilaiset, joilla tiedetään usein olevan vaikeuksia terveellisen ruokailun järjestämisessä.

Minervan työterveyshuolto pystyy ravitsemusterapeutin myötä vastaamaan yritysten tarpeisiin entistäkin paremmin. Heidi Hirsimäellä on työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus, joten yrityksillä on mahdollisuus saada Kela-korvausta hänen palveluistaan.