SOITA 02 838 0800 / Rauma       02 838 0880 / Eura

CALL 02 838 0800 / Rauma       02 838 0880 / Eura

Etusivu » TTH Ajankohtaista » Kuulumisia työterveyshuollosta

Kuulumisia työterveyshuollosta

Arvoisa työterveyshuollon asiakkaamme!

Vuosi 2018 on terveydenhuollon alalla ollut alati jatkuvien muutosten ja epävarmuuden aikaa, joskin tämä näyttää muodostuneen jo pysyväksi olotilaksi. SOTE-uudistuksen aikataulu venyy ja sen sisältökin on vielä muovautumassa. Nähtäväksi jää, saadaanko sitä ennen kevään vaaleja valmiiksi – ja mitä sitten tapahtuu vaalien jälkeen. Varmaa näyttää olevan ainakin byrokratian määrän kasvu edelleen ja kustannusten nousu. Työterveyshuollossa tullaan entistä enemmän painottamaan työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan.

 

Arvonlisäverolain soveltamisessa on tullut muutoksia

Terveydenhuolto on arvonlisäverolaissa säädetty verovapaaksi. Tämä merkitsee sitä, että yksityinen terveydenhuolto on, kuten kuluttajatkin, ostamistaan palveluista tai hyödykkeistä veron loppumaksaja, koska veroa ei voi mistään vähentää.

Nyt osa työterveyshuollon palveluista on kuitenkin verohallinnossa katsottu arvonlisäverollisiksi. Verottomia ovat vain selkeästi potilaan terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät toimenpiteet. Sen sijaan esimerkiksi luennot, ensiapukurssit, työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistuminen ja huumetestit työpaikkaa varten ovat arvonlisäverollisia. Lain tulkinta on verohallinnossa muovautumassa, joten tilanne voi vielä muuttuakin.

 

Sähköiset palvelumme

Internet-sivustomme on täysin uudistettu ja ne toimivat nyt entistä paremmin joustavana tiedotuskanavana myös työterveyshuollossa. Facebook- ja Instagram-sivuilta löytyy Minervan kuulumisia, kuvia ja muuta kevyempää materiaalia – kannattaa käydä katsomassa!

Olemme alkuvuodesta ottamassa käyttöön ajanvarauspalvelun oheen muitakin sähköisiä palveluja. Palvelut tulevat helpottamaan yhteydenpitoa työterveyshuollon ja yritysten sekä työntekijöiden välillä.  Käynnistämme palvelut pilotoimalla joissakin yrityksissä ja myöhemmin tarjoamme palveluja muillekin yrityksille, mikäli ne näyttävät toimivilta ja hyödyllisiltä.  Tiedotamme palveluista tarkemmin myöhemmin.

 

Hintamuutokset vuodelle 2019

Työterveyshuollon hintoihin on tullut jonkin verran muutoksia ensi vuodelle. Rakenteellisesti eniten ovat muuttuneet röntgentutkimusten hinnat. Tutkimukset on nyt jaoteltu pääsääntöisesti kolmeen kategoriaan niiden vaatiman työmäärän mukaan. Aiemmin hinnoittelu perustui mm. kuvakokoon, tarvikkeiden käyttöön jne. Tällä ei keskimäärin ole hintoihin nostavaa tai laskevaa vaikutusta.

Lääkäripalkkioita on viimeksi korotettu kaksi vuotta sitten, joten nyt oli aika pienen korotuksen. Samoin muita työperäisiä hintoja korotetaan enemmän kuin esimerkiksi laboratoriohintoja tai muita maksuja. Hintojen korotukset merkitsevät, toki käytöstä riippuen, arviolta 2,6 – 3,0 %:n korotusta työterveysasiakkaallemme.  Hinnat 2019 ovat saatavissa työterveyshuollostamme tai oheisesta linkistä -> https://laakarikeskusminerva.fi/hinnasto/.

 

Kiitämme kaikkia työterveysasiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme oikein hyvää uutta vuotta 2019!

 

Lääkärikeskus Minerva Oy

Työterveyshuolto

Heimo Ylitalo

Toimitusjohtaja

PauliinaPuputti_LääkärikeskusMinerva_TTH1