97% on suositellut tai suosittelisi Lääkärikeskus Minervaa toiselle yritykselle

Lääkärikeskus Minerva toteutti  kesällä 2018 työterveyshuollon yritysasiakkaiden seurantatutkimuksen. Yritykset valikoituivat satunnaisesti ja tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluin.  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakastyytyväisyyden keskeisiä tekijöitä.

Valitessaan työterveyspalvelujen tarjoajaa vastaajat kokivat tärkeimmäksi tekijäksi laadun, palvelujen saatavuuden, sijainnin, toimivuuden ja yhteistyön. Kilpailukykyistä hinnoittelua ja paikallisuutta arvostettiin myös. Oikea hinta-laatusuhde olikin parantunut vastaamaan odotuksia eniten viime tutkimuskerrasta (v.2014), samoin mielikuva luotettavuudesta yhteistyökumppanina.

  • 97% vastaajista on jo suositellut tai suosittelisi Lääkärikeskus Minervaa toiselle yritykselle/organisaatiolle.
  • Jo suositelleiden/hyvin todennäköisesti suorittelevien osuus on kasvanut viime tutkimuskerrasta 23 prosenttiyksikköä.
  • Lääkärikeskus Minerva on osittain haastavassakin tilanteessa pystynyt säilyttämään mahtavan palvelutason.

Olemme iloisia huomatessamme asiakkaidemme olevan tyytyväisiä yrityksemme toimintaan. Kiitämme myös kehittävistä palautteista, jotka koskevat muun muassa sähköisiä palveluitamme, ja toimintatapojemme yhtenäisyyttä. Saimme tutkimuksen avulla kerättyä arvokasta tietoa voidaksemme kehittää toimintaamme edelleen. Tulemme jatkossa myös panostamaan entistä enemmän palvelumme laatuun sekä yhteistyöhön asiakkaidemme henkilöstön työkyvyn edistämiseksi. Haluamme kiittää kaikkia vastanneita ajastanne ja vaivannäöstänne!

Avoimia palautteita

”Ehdottomasti suosittelisin. Emme ole halunneet itse nyt edes kilpailuttaa, koska olemme olleet tyytyväisiä eikä kilpailijoilta löydy yhtään mitään sen parempaa.”

”Yhteistyö sairauspoissaolojen hoitamisen kanssa on ollut hedelmällistä.”

”On lähellä ihmiset, joustava, helposti lähestyttävä.”

”Meillä juuri tehtiin kilpailutus, ja olimme erityisen vaikuttuneita Minervan kohdalla siitä, että teillä todella oli ne palvelut tarjolla mitä tarjosittekin.”

”Yhteistyö sujunut hyvin.”

”Kaikki on toiminut mitä on tarvittu. Kotimaisuus.”

 

 

Tutkimuksen toteutti Innolink.

Asiakastyytyväisyys 1