Työterveyshoitaja

Työterveyshoitajan tehtävänä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Työterveyshoitaja suunnittelee, koordinoi ja arvioi työterveyshuollon toimintoja, tekee kiinteää yhteistyötä asiakasyritysten, työyhteisöjen, eri alojen asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntija.

Erityisosaamisalueet

 • erilaisten lakien ja säädösten sekä ajankohtaisten kehittämislinjojen tuntemus
 • toiminnan suunnittelu, toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja tilastointi
 • työpaikan terveydellisten olosuhteiden arviointi, työpaikkaselvitykset, riskien arviointi
 • työ- ja toimintakyvyn edistäminen, selvittäminen, arviointi ja seuranta
 • suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö yrityksen ja sen henkilöstön kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen osalta
 • terveysneuvonta,
 • terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset.
 • ensiapuvalmiuden suunnittelu
 • työterveyspainoitteinen sairaanhoito ja muu terveydenhuolto

Asiantuntijat

 • Kaikki
 • Eura
 • Rauma

Aroheinä Katja

Työterveyshoitaja

Hohtari Nina

Työterveyshoitaja

Myrsky Else-Maj

Työterveyshoitaja

Rauvola Merja

Työterveyshoitaja

Teinilä Sarianna

Työterveyshoitaja

Tolsa Liisa

Työterveyshoitaja

Uusi-Kerttula Heli

Työterveyshoitaja