Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu. Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen, jonka jälkeen emme voi enää antaa asiakkaillemme sairausvakuutuskorvausta suoraan, vaan se jää asiakkaalle itse Kelasta haettavaksi. Sairaanhoidon korvauksien takautuva hakuaika on kuusi kuukautta.

Lisää tietoa asiasta Kelan sivuilta: Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin | Henkilöasiakkaat | Kela